wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności https://tophurtownia24.eu

zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), które weszło w życie 25 maja 2018 r jak również z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz uwzględnieniem wytycznych upoważnionych organów.

1. Administratorem danych osobowych jest:
F.H.U. "Monique" Monika Cichocka, 05-200 Wołomin, ul. Leszczyńska 4, NIP:1251576181.

2.Przekazywanie danych osobowych:

a) rejestracja, wypełnienie formularza kontaktowego i dokonywanie zakupów na stronie https://tophurtownia24.eu wiąże się z podaniem następujących danych osobowych za pośrednictwem Witryny lub innych form komunikacji: imię, nazwisko, numer telefonu, adres rozliczeniowy, adres korespondencyjny, e-mail, numer NIP,

b) rejestracja na stronie https://tophurtownia24.eu jest całkowicie bezpłatna oraz dobrowolna. Jednak podanie danych niekompletnych i/lub nieprawdziwych może uniemożliwić rejestrację, wysłanie formularza kontaktowego i/lub złożenie oraz realizację zamówienia.

3. Cele przetwarzania danych osobowych przez Administratora:

a)  wykonanie przez Administratora umowy w tym świadczenie usługi prowadzenia konta Użytkownika w ramach Witryny https://tophurtownia24.eu ,

b)  wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

c)  analityczne i statystyczne, polegające na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,

d)  marketingowe produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych,

e)  dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń,

f)  rozpatrzenie reklamacji.

4. Czas przetwarzania danych osobowych:

a) dane przetwarzane są przez cały okres realizowania zamówienia, do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych,

b) po rozwiązaniu umowy uzasadnionym jest przechowywanie danych przez kolejne 3 lata (okres przedawnienia roszczeń) lub ewentualnie do zakończenia procesu windykacji, procesu sądowego lub egzekucyjnego,

c) dla spełnienia zasady rozliczalności dane mogą być przechowywane tak długo jak wymagają tego organy publiczne i przepisy podatkowe,

d) po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

5. Odbiorcy danych osobowych:

a) dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych,

b) banki,

c) podmioty świadczące usługi księgowe, prawne,

d) firmy kurierskie,

e) firmy audytowe, konsultingowe.

6. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Użytkownik składający zamówienie w Hurtowni https://tophurtownia24.eu podając w adresie dostawy dane osobowe innej osoby niż Użytkownik, oświadcza, że poinformował osoby wskazane w zamówieniu o przekazaniu danych osobowych Administratorowi, celu i zakresie zbierania danych osobowych oraz o prawach, które przysługują takiej osobie.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych:

a) wszystkie prywatne dane (podawane podczas rejestracji czy logowania) chronione są certyfikatem SSL (zaawansowany algorytm szyfrujący), który pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób szyfrować dane przesyłane między Użytkownikiem a serwerem do którego wysyłane są dane Użytkownika,

b) po każdorazowym korzystaniu z konta w Hurtowni https://tophurtownia24.eunależy się wylogować ("wyloguj") w celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym do korzystania z konta,

c) nie należy udostępniać danych dostępowych (loginu i hasła) do konta Użytkownika,

d) hurtownia nigdy nie zwraca się do Użytkowników o podanie danych dostępowych do konta, za wyjątkiem wymogu podania tych danych w trakcie logowania na Witrynie https://tophurtownia24.eu.

9. Hurtownia nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, za wyjątkiem danych zawartych w Plikach Cookies podczas korzystania z Witryny https://tophurtownia24.eu. Zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach końcowych Użytkownika za pomocą plików cookies zostały szczegółowo opisane w dokumencie Polityka Plików Cookies na stronie https://tophurtownia24.eu .

 

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniam

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres bądź telefonicznie pod numerem 516169073.


 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl